Khuyến mãi trong thời gian có hạn

Promote

Thúc đẩy FBackup

Cách tốt nhất để làm điều đó là nói với mọi người tại sao bạn thích FBackup và nó giúp bạn như thế nào. Bạn có thể viết ý kiến về FBackup trên các trang web như Download.com hoặc Tucows.com, gửi email cho biên tập viên ở các tạp chí như PC World, PC Magazine, hoặc nói với bạn bè của bạn về FBackup thông qua email. Ngoài ra điều này cũng giúp chúng tôi nếu bạn thêm www.FBackup.com vào trong danh sách các trang web yêu thích của bạn:Thư tới Ban biên tập

Bạn có thể gửi một email cho một tạp chí máy tính với ý kiến về FBackup, viết lý do tại sao và làm thế nào nó giúp bạn:

Viết nhận xét

Bạn có thể giúp chúng tôi thuyết phục những người khác tải về và sử dụng FBackup bằng cách nhận xét và đánh giá FBackup trên các trang web download phổ biến, chẳng hạn như:

Link thường xuyên::
<a href="https://www.fbackup.com" title="Free Backup Program, FBackup" >PDF Creator</a>

Banner 728x90:

<a href="https://www.fbackup.com" title="Free Backup Program, FBackup"><picture><source type="image/webp" srcset="https://www.fbackup.com/wpub/images/bfbackup79.webp"><img src="https://www.fbackup.com/wpub/images/bfbackup79.png"></picture></a>

Banner 431x80:

<a href="https://www.fbackup.com" title="Free Backup Program, FBackup"><picture><source type="image/webp" srcset="https://www.fbackup.com/wpub/images/bfbackup46.webp"><img src="https://www.fbackup.com/wpub/images/bfbackup46.png"></picture></a>

Banner 148x116:

<a href="https://www.fbackup.com" title="Free Backup Program, FBackup"><picture><source type="image/webp" srcset="https://www.fbackup.com/wpub/images/bfbackup32.webp"><img src="https://www.fbackup.com/wpub/images/bfbackup32.png"></picture></a>

Testimonials

We love to hear how FBackup helped you/your organization so if you'd like to share your story with us please send us an email or publish it on the forum. With your permission, we will also share your testimonial on our website.
Email Us Join the forum